Steunfonds

Heel veel kinderen en hun ouders stellen de vraag voor begeleiding maar kunnen dat financieel niet altijd aan.

Voor deze mensen hebben we een steunfonds opgericht om te ondersteunen waar nodig. We bespreken intern de situatie en kijken wie in aanmerking komt. Dit bedraagt max 10 (+ eventueel 5 sessies) waarin tussen wordt gekomen.

Het steunfonds heeft een apart rekeningnummer, dat enkel gebruikt wordt voor de financiële ondersteuning van cliënten.

Voor wie graag een centje bijdraagt, kan dit storten op: BE51 7330 6848 5262

Duizendmaal dankjewel!

Het team van de Kasteelpraktijk