Ik wil deel uitmaken van de intervisiegroep

Eén keer per maand houden we een intervisie. Deze intervisie staat open voor leden van het team en externen.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Indien de groep dit vraagt, dan splitsen we in deelgroepen voor de intervisievragen.

Start intervisiegroep voorzien mei 2022.

Meer info volgt